Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji
Księga jubileuszowa dedykowana Prof.zw.dr.hab.Janowi Szreniawskiemu

Cena: 80 pln