Rynek pracy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim.
Szanse i zagrożenia w opiniach bezrobotnych i przedsiębiorców. Raport końcowy z badań

Cena: 15 pln