Instytucja czynnego żalu w prawie karnym w aspekcie prawnoporównawczym
Autor: Katarzyna Tkaczyk Przemyśl 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu ISBN : 978-83-60545-75-1

Cena: 30 pln