Prawo pracy i prawo urzędnicze
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 101 Przemyśl 2009 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Cena: 45 pln