Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane)
Jerzy Buczkowski(red.),Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 106 Przemyśl 2011 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Wyd.9

Cena: 48 pln