Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja, studia I stopnia - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności na studiach pierwszego stopnia:

1 semestr:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Nauka o administracji i zarzadzaniu
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Korzystanie z baz danych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Doktryny społeczno- prawne
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawynych
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia administracji i gospodarki
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawo administracyjne
 • Nowoczesne narzedzia pracy biurowej
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej
 • E-administracja
 • Język obcy

4 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo administracyjne - prawo materialne
 • Prawo cywilne
 • Klinika Administracji 
 • Technologie informacyjne

5 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Klinika Administracji
 • Seminarium dyplomowe

6 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawo pracy
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Klinika administracji

 PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH, m.in.:

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Podstawy prawa celnego w UE
 • Zobowiązania podatkowe
 • Postępowanie wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze wspólnego obszaru celnego
 • Wspólna Taryfa Celna
 • Pochodzenie i wartość celna towarów
 • Opodatkowanie obrotu (podatki pośrednie)
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu)
 • Procedury celne
 • Dług celny
 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne
 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym
 • Postępowanie podatkowe

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Obywatel a administracja
 • Kodeks dobrej administracji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Teoria i praktyka podejmowania decyzji
 • Formy działalności administracji publicznej
 • Problematyka cywilnoprawna w administracji
 • Negocjacje w administracji
 • Zamówienia publiczne
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Urzędnik w administracji publicznej
 • Administracyjne prawo socjalne

 

SPECJALNOŚĆ E–ADMINISTRACJA

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • Podstawy prawne administracji elektronicznej
 • E–administracja
 • Bezpieczeństwo informacji w administracji elektronicznej
 • Elektroniczne bazy danych w administracji
 • Elektroniczne platformy usług administracji publicznej
 • Dostęp do informacji publicznej BIP
 • Nowoczesne technologie informatyczne  i systemy informatyczne  w administracji
 • Narzędzia informatyczne usprawniające pracę w administracji ECDL
 • Elektroniczny obieg dokumentacji w administracji
 • Elektroniczny system komunikacji w postępowaniu administracyjnym
 • Usługi administracji on-line

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Globalne zagrożenia bezpieczeństwa państw
 • Korupcja w życiu publicznym
 • Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Elementy kryminologii i kryminalistyki
 • Organy bezpieczeństwa wewnętrznego w postępowaniu administracyjnym
 • Zwalczanie terroryzmu

 

SPECJALNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

 • Wprowadzenie do socjologii-instytucje polityki społecznej
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodyką
 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji z metodyką
 • Elementy patologii społecznej
 • Pedagogika rodziny z metodyką
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną
 • Komunikacja interpersonalna i mediacja w pracy socjalnej
 • Socjoterapia
 • Profilaktyka społeczna. Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych

 

SPECJALNOŚĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Geneza stosunków międzynarodowych
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe Unie Celne
 • Prawo i instytucje UE
 • Międzynarodowe Systemy Bezpieczeństwa
 • Współpraca transgraniczna
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Prawo konfliktów zbrojnych i rozwiązywanie sporów
 • Organizacja Służby Zagranicznej
 • Prawo organizacji międzynarodowych
 • Międzynarodowe prawo migracyjne

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Praca ludzka – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • Zachowania organizacyjne
 • Marketing personalny
 • Prawo pracy- aspekty praktyczne
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Polityka rozwoju i awansowania pracowników
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji kadr
 • Koncepcje motywacji i system motywowania
 • System ocen pracowniczych
 • Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Menedżeryzm – wybrane zagadnienia
 • Zwolnienie pracownicze – outplacement

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ

 • Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa polityka celna i prawo celne
 • Elementy kalkulacyjne cła
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej
 • Preferencje celne i zwolnienia celne
 • Zarządzanie towarem w prawie celnym Unii Europejskiej
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Prawo przewozowe w Unii Europejskiej
 • Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw
 • Administracja publiczna w transporcie i logistyce
 • Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE FIRMĄ

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy prawne przedsiębiorczości
 • Biznes plan (wraz z Analizą ekonomiczną - finansową)
 • Ordynacja podatkowa
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Bankowość i prawo bankowe
 • Umowy w obrocie gospodarczym
   

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Podstawy rachunkowości
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Informatyka w biznesie
 • Rachunkowość finansowa
 • Rozrachunki
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Fundusze unijne dla firm
 • Rachunkowość budżetowa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Formy prezentacji biznesu
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Podatki pośrednie i bezpośrednie

 

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier