Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk o prawie (zdobytą w ramach nauczania między innymi Nauki o państwie i prawie) i o administracji w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego (między innymi przedmioty: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Służby, inspekcje i straże bezpieczeństwa wewnętrznego) oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania (w ramach Podstaw organizacji i zarządzania).

Zostanie przygotowany do pracy w różnych sektorach administracji publicznej i niepublicznej, zarówno pod względem przestrzegania zasad etycznych (obowiązkowe przedmioty: Etyka zawodowa funkcjonariuszy, Prawa człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne), jak i pod względem umiejętności technicznych (np. przedmioty: Technologia informacyjna, język obcy).

Będzie potrafił pracować w grupie i komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy (ze względu na przybliżenie: Podstaw psychologii, Elementów socjologii).

W trakcie 3-letniej nauki student wyposażony zostanie w wiedzę na temat różnych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego (np. przedmioty: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Współczesne formy przestępczości zorganizowanej, Ochrona przed bronią masowego rażenia, Zwalczanie terroryzmu).

Zyska też wiedzę o istniejących mechanizmach prawnych ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego (Prawo karne i prawo wykroczeń, Prawo dowodowe) oraz instrumentach współpracy zarówno krajowej (Taktyki i techniki zwalczania przestępczości), jak i międzynarodowej (Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE).

Ważnym aspektem edukacji jest możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej zgodnej z obraną specjalnością oraz przydanych w przyszłych zawodach umiejętności praktycznych.

Koncepcja kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparta została o założenie, iż przyszły absolwent powinien w równym stopniu wykazywać się solidnymi podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni - starannie dobrani przez władze Uczelni - przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje absolwentowi większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier