Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Podatki i prawo podatkowe

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

Studia podyplomowe ”Podatki i prawo podatkowe”

CEL STUDIÓW:

 • podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących prawa podatkowego, w tym materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego,
 • poznanie międzynarodowego, w tym unijnego prawa podatkowego,
 • uzyskanie wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad stanowienia i stosowana przepisów prawa podatkowego,
 • poznanie zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych,
 • nabycie umiejętności interpretowania przepisów prawa podatkowego.

ADRESACI STUDIÓW:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością, bądź którzy zamierzają podjąć pracę w organach podatkowych,
 • osoby, prowadzące lub zamierzające rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą
  w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE

 • poznanie podstawowych pojęć i definicji zawartych w polskim prawie podatkowym,
 • poznanie sposobów powstawania zobowiązań podatkowych,
 • poznanie praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej, czynnościach sprawdzających,
 • poznanie praw i obowiązków podatnika w postępowaniu karnym skarbowym oraz postępowaniu egzekucyjnym,
 • poznanie struktury organizacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich właściwości oraz kompetencji,
 • poznanie zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej,
 • umiejętność analizowania i interpretowania krajowego, unijnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego,
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków, w tym  o przyznanie ulgi podatkowej, o stwierdzenie nadpłaty, odwołań od decyzji podatkowych, zażaleń na postanowienia, skarg do sądów administracyjnych, wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych,
 • umiejętność wyliczenia  zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach oraz opłatach,
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Problematyka studiów:

 1. Ustrój organów podatkowych.
 2. Proces podatkowy.
 3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
 4. Czynności zawodowego pełnomocnika w sprawach podatkowych.
 5. Materialne prawo podatkowe (podatki państwowe i samorządowe).
 6. Kontrola podatkowa.
 7. Egzekucja zobowiązań podatkowych.
 8. Prawo karne skarbowe.
 9. Status biegłego skarbowego.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier