Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP. Odzwierciedlenie realizacji tych standardów znalazło wyraz w regulacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). Zgodnie z nim do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganym jest (oprócz warunków wskazanych w rozporządzeniu) posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kierowane są także do osób fizycznych będących małymi pracodawcami. Osoby te mając ukończone podyplomowe studia BHP wypełnią jeden z podstawowych wymogów kwalifikacyjnych do samodzielnego wykonywania zadań służby bhp w swoim zakładzie. Zakres przedmiotowy studiów pozwoli także znacznie podnieść osobiste kompetencje w zakresie bhp, osób należących do szerokiej kategorii kierujących pracownikami. Ogromnym atutem studiów jest możliwość uzyskania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy od specjalistycznej kadry szkolącej, w skład której wchodzą również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP. W sferze praktycznej absolwent studiów podyplomowych BHP potrafi identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, sporządzać oceny ryzyka zawodowego, analizować przyczyny wypadków pracy oraz wdrażać w życie metody likwidacji i ograniczania szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Ukończenie prezentowanych studiów podyplomowych BHP pozwala przyjąć, że ich absolwenci, zatrudnieni lub aspirujący do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, pogłębią bądź uzyskają wiedzę o prawnych aspektach bhp, podniosą lub zdobędą kompetencje praktyczne, predestynujące do pracy w tym sektorze. Wiedza z zakresu bhp może być też użyteczna dla podejmujących własną działalność, a zwłaszcza tych, którzy zamierzają w tym celu zatrudnić pracowników. Znajomość bhp to istotne narządzie ułatwiające prowadzenie działalności zgodnie z wymogami bhp oraz ochronę życia i zdrowia osób zatrudnionych.


Plan studiów obejmuje m.in.:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Analiza przyczyn i profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 8 godzin
 2. Branżowe standardy techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 godzin
 3. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz metodyka ich analizy i oceny - 25 godzin
 4. Ergonomia kształtowania warunków pracy - 6 godzin
 5. Organizacja systemu ochrony pracy  w Polsce - 4 godziny
 6. Prawo pracy i ochrona pracy - 15 godzin
 7. Warunki pracy kobiet, młodocianych  i niepełnosprawnych - 6 godzin
 8. Zasady ustalania ryzyka zawodowego - 6 godzin


SEMESTR LETNI

 1. Podmioty nadzoru nad warunkami pracy - 4 godziny
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zasady ustalania ich okoliczności  i przyczyn - 6 godzin
 3. Metody likwidacji i ograniczania szkodliwych czynników w środowisku pracy - 20 godzin
 4. Metodyka pracy służb bezpieczeństwa  i higieny pracy - 4 godziny
 5. Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa  i higieny pracy - 8 godzin
 6. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy i ochrona środowiska naturalnego - 8 godzin
 7. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
 8. Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa  i higieny pracy - 2 godziny
 9. Psychologia pracy - 8 godzin
 10. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
 11. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy budynków i pomieszczeń 4 godziny
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników - 8 godzin
 13. Seminarium dyplomowe - 10 godzin

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier