Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Spółdzielczość i prawo spółdzielcze

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie 215 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • podanie na ustalonym formularzu - pobierz formularz,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 - sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura.

Spółdzielczość jest nieodzownym elementem przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ta forma ustrojowo-prawna pozostaje wciąż aktualna w gospodarce mieszkaniowej, ale także wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w sektorze bankowym. Spółdzielczość zachowuje swoiste dla niej uregulowania prawne, jak i gospodarkę finansową. Odbiorcą działalności spółdzielni jest jej członek zachowujący swoisty status prawny. Wiedza z zakresu spółdzielczości wymaga uporządkowania i właściwego przekazu, w szczególności, że obecnie stanowi wyraźny potencjał na rynku pracy. Ponadto skupia dużą liczbę członków zainteresowanych wiedzą na temat praw i obowiązków spółdzielni, do której należą. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

W ramach studiów m.in. przybliżone zostaną przesłanki i mechanizmy powstawania spółdzielni, prawa i obowiązki członków, zasady funkcjonowania organów spółdzielni, czy prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności spółdzielczej. Słuchacze nabędą umiejętności w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych poprzez wykorzystanie form spółdzielczych. Ponadto przybliżone zostaną najczęściej występujące rodzaje spółdzielczości, tj. spółdzielczość mieszkaniowa i spółdzielczość bankowa z uwzględnieniem ich specyfiki.

Wybrana problematyka:

 1. Działalność spółdzielcza w Polsce i jej rodzaje.
 2. Specyfika spółdzielczości bankowej.
 3. Specyfika spółdzielczości mieszkaniowej.
 4. Prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania spółdzielni.
 5. Prawa członków spółdzielni.
 6. Zasad rozliczania finansowego i materiałowego w spółdzielniach.
 7. Przygotowanie do pracy w spółdzielczości i pełnienia funkcji zarządczych.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier