Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Transport-Spedycja-Logistyka

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

 

Studia podyplomowe „Transport-Spedycja-Logistyka”

 

O kierunku

Studia podyplomowe na kierunku mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Studenci zastaną zapoznani się z aktualnie najnowszymi rozwiązaniami oraz perspektywicznymi przedsięwzięciami w zakresie organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów. Zajęcia będą prowadzone prze cenionych w Polsce i na Świecie profesjonalistów - autorytety naukowe i praktyków – menadżerów firm operujących na rynkach globalnych.  
       
Absolwent Studiów Podyplomowych to przygotowany merytorycznie i praktycznie kandydat  do pracy w firmach transportowo – spedycyjno -logistyczno – celnych operujących na rynku unijnym i międzynarodowym oraz potrafiący obsługiwać i nadzorować operacje importowo – eksportowe.  Wiedza teoretyczna i nabyte umiejętności praktyczne predestynują i powinny preferować przyszłych absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, agencjach celnych i urzędach celnych oraz firmach konsultingowych.


Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie :
•    w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
•    w firmach sektora transport – spedycja – logistyka,
•    w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych,
•    w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
•    w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
•    w jednostkach realizujących zadania z zakresu transportu publicznego.


Absolwenci kierunku zgodnie z ustawą o transporcie drogowym zwolnieni są z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób niezbędnego dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego oraz w przypadku osób zarządzających transportem.
Studia podyplomowe na kierunku „Prawno-organizacyjne problemy logistyki międzynarodowej” gwarantują zgodnie z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wpis na możliwość wykonywania zawodu agenta celnego poprzez wpis na listę agentów celnych.


Dla kogo
Kierunek studiów to oferta dla osób zainteresowanego szeroko rozumiana branżą Transportu – Spedycji – Logistyki i obsługą transakcji handlu zagranicznego - operacjami import szeroko rozumianego cła. Pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 180 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.
Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz zaliczenie seminarium dyplomowego (egzamin).

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier