Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

 

Studia podyplomowe „ Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu”

 

Narastająca konkurencja na rynku krajowym oraz procesy globalizacyjne wymuszają na podmiotach gospodarczych i innych organizacjach konieczność zwiększania efektywności zarządzania finansami. Dokonujący się postęp informatyczny, innowacyjność rozwiązań, pozwalają za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych lepiej zarządzać ich finansami.

Studia podyplomowe z zarządzania finansami z elementami kontrolingu, przekazują wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość, sprawniej kierować organizacją, ograniczać ryzyko prowadzonej działalności. Generuje to równocześnie rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami i kontrolingu. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.  

Program wychodzi naprzeciw potrzebom: osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, członków kadry zarządzającej, osób zatrudnionych w  jednostkach finansowych sfery budżetowej, osób zatrudnionych w działach finansowych, controlingu, analiz ekonomiczno–finansowych, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie finansów.

W ramach studiów m.in. przybliżone zostaną obszary i zagadnienia związane z finansami, rachunkowością, kontrolingiem i zarządzaniem nimi.

Program studiów obejmuje szeroki zakres „narzędzi” dotyczących szeroko rozumianej analizy ekonomiczno – finansowej. Słuchacze nabędą umiejętności w posługiwaniu się tymi „narzędziami do oceny i kontroli finansowej podmiotów gospodarczych i innych instytucji. Poznają metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zintegrowanych systematach w kontrolingu, finansach i rachunkowości podmiotów gospodarczych i innych organizacji.

W programie uwzględniono również szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania finansami i kontrolingu. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania finansami, kontrolingiem oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikacje omawianych instrumentów. Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady ćwiczenia, warsztaty, realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i prezentacji multimedialnych.

 

Wybrana problematyka:

 1. Ekonomia menedżerska.
 2. Finanse.
 3. Finanse przedsiębiorstw.
 4. Rachunkowość finansowa.
 5. Analiza ekonomiczno – finansowa.
 6. Kontroling.
 7. Narzędzia controlingu strategicznego i operacyjnego.
 8. Informatyka w zarzadzaniu finansami.
 9. Prawo finansowe.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier