Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich) zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  • ankieta osobowa (do pobrania z systemu e-rekrutacji po rejestracji elektronicznej),
  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) - „stara matura”,
  • kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu) – „nowa matura”;
  • kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginały do wglądu),
  • dwie aktualne, kolorowe fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm),
  • kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej 100 zł na konto: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A. o Przemyśl (oryginał do wglądu i kserokopia do dokumentów),*
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu),
  • w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności – kopia orzeczenia (oryginał do wglądu).

 

*Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I  rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów. Kandydaci będacy absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

 


 

 

Rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.

 


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier