Deklaracja członkostwa w kole naukowym "LEX"

 

Koło naukowe Karnistów "LEX" na czele z Prezesm i członkami koła jest otwarty na nowych studentów, którzy aktywnie chcą realizować misję i założenia koła naukowego. Aby przystąpić do naszego koła wystarczy wypełnić deklarację, która została załączona poniżej i przesłać ją na adres e-mail m.j.lex.wspia@gmail.com lub osobiście dostarczyć członkom Zarządu koła "LEX".