BLOG

 

Założenia projektu:

krótkie komentarze Członków Koła na temat bieżących problemów prawa gospodarczego.