KNOW HOW

 

Założenia projektu:

spotkania z autorytetami w dziedzinach związanych z działalnością Koła. 

Wydarzenia realizowane w ramach projektu można śledzić w aktualnościach