PRO BONO

 

Założenia projektu:

różne formy działalności charytatywnej, przeważnie we współpracy z innymi organizacjami studenckimi. 

 

Wydarzenia realizowane w ramach projektu można śledzić w aktualnościach