Lektura - książki, orzeczenia, artykuły

Władza sądownicza w Królestwie Niderlandów

28.10.2019
Zachęcamy do lektury interesującego artykułu przygotowanego na potrzeby VIII Konferencji Studenckiej, która odbyła się w naszej Uczelni w dniu 12. czerwca 2019 r.

Dzisiaj będzie o miłości w czasach wojny.

28.05.2019
Trudnej miłości w trudnych czasach. Na czym polegała owa niełatwość kochania? Zapraszamy do recenzji.

Wiek XX okiem historyka?

15.02.2019
Dzisiejsza książka - propozycja, jest kontynuacją pierwotnego konceptu Autora, który ujrzał światło dzienne w postaci tryptyku dedykowanego wiekowi XIX. Ów tryptyk przyniósł Hobsbawmowi przysłowiową glorię, a jego następna publikacja, będąca przeglądem dziejów wieku XX, tylko tę pozycję umocniła. Ale czy ów podziw i uznanie, którym kultura anglosaska otoczyła Autora są adekwatne do dokonań? Dyskusja wobec dzisiejszej (ale nie tylko tej) książki Hobsbawma zatoczyła szerokie koło i była przede wszystkim bardzo ciekawa. Jak zawsze ma on swoich zwolenników, ale nie brakuje też osób, które w wyrażaniu swojego uznania są może nie tyle sceptyczne, co ostrożne. Argumenty na ową ostrożność są zaś zaskakujące i nie do zbicia. Zachęcamy do dość niecodziennej recenzji.