O nas

 

 

Naukowe Prawa Międzynarodowego powstało w 2013 roku. Zrzesza studntów kierunków Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie. 

 

Celami Koła są w szczególności: 

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie prawa europejskiego, międzynarodowego i dziedzin pokrewnych;
 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
 • promowanie Uczelni;

 

 

Cele Koła realizowanie są poprzez:

 • organizowanie seminariów naukowych, warsztatów i konferencji, wizyt studyjnych, paneli dyskusyjnych, debat naukowych;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • wyjazdy na seminaria i konferencje;
 • spotkania i współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach;
 • współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi;
 • prezentowanie własnych osiągnięć Koła;
 • organizację praktyk studenckich;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • inne formy działalności określone przez Opiekuna Koła.

 

Opiekunami Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego są: Prodziekan - Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa - dr Marta Pietras-Eichberger oraz mgr Grzegorz Świerad

 

Zapraszamy do kontatku.  Znajdziesz nas na facebooku! 

 

https://www.facebook.com/knpmrzeszow