Menedżerskie Koło Naukowe

Menedżerskie Koło Naukowe działa w strukturach uczelni od 2010r. pod opieką dr Janusza Strojnego. Wieloletniego wykładowcy WSPiA, który specjalizuje się w dziedzinie zarządzania. Koło naukowe powstało pod nazwą KN Zarządzania Kadrami. Ze względu na zmianę kierunku jego działań, dziś występuje pod nową, wyżej wymienioną nazwą.  Od roku 2010 Koło Naukowe w ramach swojej działalności było organizatorem konferencji, imprez uczelnianych, a co najważniejsze realizując cele statutowe, rozwijało umiejętności jego członków.