Konkurs wiedzy o Prawach Człowieka organizowany jest corocznie w ramach Festiwalu Filmowego  „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”.

Od początku konkursu uczestniczyło w nim już ponad 3000 osób. Jego celem jest popularyzacja problematyki praw człowieka wśród młodych ludzi. Pytania testowe, na które odpowiadają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przygotowywane są wspólnie przez wykładowców WSPiA i przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W teście znajdują się pytania dotyczące m.in.: podstaw historii o prawach człowieka, instrumentów ich ochrony w prawie wewnętrznym i międzynarodowym, wiedzy o społeczeństwie oraz instytucji unijnych zajmujących się prawami człowieka i obywatela.
 
Konkurs wiedzy o Prawach Człowieka jest też formą edukacji oraz podnoszenia świadomości państwowej, społecznej i prawnej młodzieży. Kształtuje również szacunek dla praw człowieka oraz ukazuje przypadki ich łamania. Dodatkowo konkurs o Prawach Człowieka organizowany przez WSPiA ma na celu propagowanie kultury i motywację do przestrzegania praw człowieka.
 
Festiwal Filmowy
Wyniki konkursu o Prawach Człowieka są ogłaszane podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Wtedy też najlepszym uczniom zostaną wręczone cenne nagrody.
 
Więcej informacji na temat Festiwalu można znaleźć na stronie www.wspia.eu oraz na facebook.com/KlubFilmowyWSPiA.