Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Inauguracja kolejnej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA

2018-12-15
Prawie 30 osób zostało przyjętych do kolejnej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W sobotę 15 grudnia 2018 r. rozpoczęli zajęcia, które w trzy i pół roku mają ich przygotować do napisania i obrony rozprawy doktorskiej. Seminarium Doktoranckie prowadzone jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od 2011 r. Od tego czasu w uczelni odbyło się kilkanaście publicznych obron zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych.

Podczas inauguracyjnych zajęć w ramach VIII edycji Seminarium Doktoranckiego nowi słuchacze spotkali się z prof. Jerzym Posłusznym, Rektorem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

– Cieszę się, że wybrali Państwo naszą Uczelnię jako miejsce kolejnego etapu rozwoju naukowego – mówił podczas inauguracji prof. Jerzy Posłuszny. – Seminarium trwa trzy i pół roku i jest to czas, w którym dzięki intensywnej i systematycznej pracy przygotują Państwo dobrą rozprawę doktorską. Ponieważ rozpoczynamy XIII już edycję Seminarium Doktoranckiego, postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian i nowości. Mają ona na celu m.in. monitorowanie postępów i motywowanie do dalszej pracy. Są to m.in. nowe formy zajęć i system zbierana punktów za aktywność naukową. Seminarium skonstruowane jest tak, aby ułatwić Państwu rozwój naukowy. Pierwszy rok zajęć ma przypomnieć podstawową wiedzę potrzebną do napisania „doktoratu”, nauczyć metodologii i poznać promotorów. Dopiero w kolejnych latach wybiorą Państwo swój obszar zainteresowań i tematykę pracy. Proszę jednak o cierpliwość i wstrzymanie się z pisaniem pracy już na pierwszym roku. Warto najpierw dobrze się do tego przygotować – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że jeśli komuś przez trzy i pół roku nie uda się napisać doktoratu, to przez kolejnych pięć lat będzie mógł liczyć na pomoc ze strony Uczelni. – Mam jednak nadzieję, że za trzy i pół roku większość z Państwa będzie spotykać się z nami już tylko podczas obron i bez problemów uzyska stopień doktora nauk prawnych – zakończył prof. Jerzy Posłuszny.

Nowe Seminarium Doktoranckie w WSPiA

W nowej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pojawiło się kilka zmian. Pierwsza to opracowanie nowego stałego „plan studiów” dla całego toku Seminarium. Plan uwzględnia tworzenie, systematyczne kształtowanie i rozwijanie warsztatu naukowego oraz specjalizowanie się doktorantów w wybranych dziedzinach i specjalnościach naukowych.

W ramach Seminarium Doktoranckiego stworzone zostały nowe formy zajęć. Podstawę nadal stanowią wspólne wykłady dla wszystkich roczników. Dodatkowo słuchacze poszczególnych roczników będą rozwijać swój warsztat naukowy w ramach Konwersatoriów. Uruchomione zostaną trzy sekcje zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Prawa Prywatnego, Publicznego i Karnego obejmujących problematykę związaną z tematami prac doktorskich. Nowością są także warsztaty/glosatoria służące prezentacji i omówieniu wybranych glosy oraz zajęcia prezentujące tezy i koncepcje prac doktorskich.

Słuchacze Seminarium Doktoranckiego w WSPiA mogą rozwijać się naukowo, uczestnicząc w konferencjach i seminariach naukowych, konwersatoriach zwanych „Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej” oraz innych wydarzeniach organizowanych w WSPiA.

System motywacyjny

W ramach systemu motywacyjnego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowadziła możliwość zdobywania punktów za różne formy działalności. Na każdym roku doktoranci otrzymują punkty np. za udział w konferencjach, przygotowane referaty i głosy w dyskusji oraz aktywny udział w Podkarpackim Forum Myśli Prawniczej. Punty przyznawane są za tezy, koncepcje, plan rozprawy doktorskiej i przygotowanie jej poszczególnych rozdziałów. Premiowane są także wartościowe opracowania naukowe. Najlepszym doktorantom Uczelnia m.in. wyda obroniony doktorat, zaproponuje prowadzenia zajęć i bezpłatny udział w szkole letniej dla doktorantów.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA

Uzyskanie przez WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych było możliwe dzięki zbudowaniu przez uczelnię znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Kadra ta składa się zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Andrzej Witkowski, prof. Zdzisław Gawlik, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zbigniew Czarnik, prof. Antoni Dral, prof. Bożena Wieczorska oraz prof. Czesław Kłak. Osoby te sprawują opiekę naukową oraz są promotorami słuchaczy Seminariów Doktoranckich.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA trwa 3,5 roku. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich. Słuchacze Seminarium mają możliwość publikowania w czasopismach naukowych WSPiA m.in.: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka”, półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych publikacjach WSPiA.

Więcej na temat Seminarium Doktoranckiego w WSPiA znajdziesz tutaj.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier