Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Studiuj w WSPiA za darmo

2019-07-08
Ponad 2 tys. zł miesięcznie może otrzymać student WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej korzystający z dostępnego w WSPiA systemu pomocy materialnej. Co roku uczelnia na różnego rodzaju stypendia otrzymuje około 7 mln zł z budżetu Państwa. Pieniądze w całości przeznaczane są na pomoc dla studentów. Dzięki temu wiele osób może studiować w WSPiA za darmo.

Nie zwlekaj do ostatniej chwili – zaloguj się do systemu rekrutacji elektronicznej, wypełnij formularz, wybierz kierunek, formę oraz typ studiów, dołącz wymagane dokumenty i zostań studentem WSPiA – Nowoczesnej Uczelni!

WSPiA daje Ci możliwość studiowania za darmo. Pozwala na to podwójny system stypendialny Uczelni. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, możesz ubiegać się także o stypendia z budżetu Uczelni. Co roku WSPiA otrzymuje na pomoc materialną dla studentów około 7 mln zł. Taka dotacja stwarza coraz większej liczbie studentów możliwość studiowania za darmo. Systemem stypendialnym objęta jest większość studentów WSPiA.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendiów dla studentów WSPiA wynosiła: stypendium socjalne – od 600 do 690 zł; zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania – 150 zł; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 540 do 640 zł; stypendium rektora dla najlepszych studentów – od 590 do 890 zł. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc maksymalnie ponad 2160 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu państwa na:

• stypendium rektora,

• stypendium socjalne,

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,

• zapomogi.

• Możesz ubiegać się również o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pamiętaj! Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta!

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Osoba ubiegająca się o świadczenia musi udokumentować trudną sytuację materialną. W roku akademickim 2018/2019 o stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050,00 zł netto miesięcznie.

Stypendium rektora

Takie stypendium student może otrzymać za: wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe. O to stypendium mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o profilu zgodnym z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności na indywidualny wniosek. Student powinien dołączyć do ww. wniosku aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Zapomoga

Przyznawana jest studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności z następujących udokumentowanych przyczyn: poważna choroba studenta lub członków jego najbliższej rodziny, zdarzeniem losowym (np. kradzież, pożar, powódź).

Stypendia z budżetu Uczelni

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet do 1500 zł.

Więcej na temat stypendiów w WSPiA znajdziesz tutaj.

Rekrutację na studia rozpoczynamy od 1 czerwca 2019 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 7 sierpnia br.) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier