Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pracownicy

Do kogo skierowany jest program?
 
Wyjazdy:
 • nauczyciele akademiccy wyjeżdżający do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • pracownicy uczelni wyjeżdżający do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (szkolenia podnoszące kwalifikacje)
 
Instytucje zagraniczne goszczące pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na szkoleniach
 
W przypadku mobilności odbywającej się między krajami programu Erasmus+, współpracujące uczelnie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
 
 W ramach akcji KA103 uczelnia współpracuje z:
 • Bułgaria (Sofia) - College of Management, Trade and Marketing
 • Chorwacja (Osijek) - Josip Juras Strossmayer University
 • Irlandia (Limerick) -  University of Limerick
 • Niemcy (Erlangen) - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Niemcy (Bremen) -Hochschule Bremen
 • Niemcy (Köln) – Fachhochschule für Recht und Verwaltung
 • Słowacja (Bratysława) - Pan-European University
 • Słowacja (Koszyce) - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika
 • Słowacja (Prešov) - International School of Management Slovakia
 • Węgry (Szeged) - University of Szeged
 • Włochy (Neapol) - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 • Turcja (Istanbuł) - Özyeğin University

 

 W ramach akcji KA107 uczelnia współpracuje z:

 • Gruzja -Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego.
 
Czas trwania wyjazdu 
 
Wyjazd w celu prowadzenia zajęć (Teaching) może trwać od 2 do 5 dni.
 
Wyjazd w celu odbycia szkolenia (Training) od 2 do 14 dni, przy czym finansowanie obejmuje okres maksymalnie do 5 dni.
 
Warunki naboru
 
Nauczyciele akademiccy mają obowiązek przygotować indywidualny program mobilności (Mobility Agreement) dotyczący nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą.
 
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
 
Pracownicy szkół wyższych (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy) mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 
Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą.
 
Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub osoby współpracujące na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ są traktowane przez uczelnię jako element strategii rozwoju własnej kadry.
 
Wyjazdy pracowników podlegają dofinansowaniu z grantu jaki WSPiA otrzymuje od Agencji Narodowej. Grant jest dzielony w sposób równy pomiędzy poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych pracowników zgodnie z zasadami wynikającymi z „Mobilności akademickiej” realizowanej w Programie Erasmus+ w danym roku akademickim, określonymi w Przewodniku po programie Erasmus+. 
Dofinansowanie obejmuje ryczałt na koszty podróży i pobytu w uczelni partnerskiej zgodnie ze stawkami określonymi przez Agencję Narodową programu Erasmus+.
 
Terminy i procedura naboru 
 
W każdym momencie roku akademickiego (rekrutacja ciągła) nauczyciele akademiccy/pracownicy uczelni mogą złożyć do Rektora pisemny wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd do Uczelni zagranicznej z uwzględnieniem terminu wyjazdu.
 
Nauczyciel akademicki, po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd za granicę, składa u Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy Międzynarodowej, Koordynatora Programu Erasmus:
 • formularz zgłoszeniowy 
 • Indywidualny program nauczania
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni, po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd za granicę w celu odbycia szkolenia  składa u Koordynatora Programu Erasmus: 
 • formularz zgłoszeniowy
 • Indywidualny program szkolenia
 
Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego/pracownika uczelni na wyjazd zagraniczny jest ocena – odpowiednio - Indywidualnego programu nauczania lub Indywidualnego programu szkolenia dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną, której skład określony jest w Zarządzeniu nr 15c/2018 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Admininistracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z dnia 23 marca 2018 r. 
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni wyjeżdża za granicę po zawarciu umowy finansowej z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą. 
 
Nauczyciel akademicki przeprowadza zajęcia dydaktyczne na podstawie Indywidualnego programu nauczania.
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni odbywa szkolenie za granicą na podstawie Indywidualnego programu szkolenia.
 
Na podstawie zawartej umowy z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą, nauczyciel akademicki/pracownik uczelni  otrzymuje stypendium z grantu przyznanego WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przez Agencję Narodową.
 
Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki/pracownik uczelni nie jest urlopowany.
 
W celu potwierdzenia wyjazdu i pobytu za granicą, nauczyciel akademicki składa w uczelni następujące dokumenty:
 • dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji i zrealizowanie indywidualnego programu nauczania (wraz z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych);
 • sprawozdanie z pobytu w uczelni przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię.
 
Wyjazd pracownika uczelni w celach szkoleniowych musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach, które jest zobowiązany dostarczyć uczelni WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej:
 • dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji i zrealizowanie Indywidualnego programu szkolenia;
 • sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier