Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Informacje o projekcie

ProjektNowy wymiar studiowania w WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji u min 416 studentów (co najmniej 80% uczestników projektu, 246K/ 170M) studiów stacjonarnych I ST. kierunku

Administracja(40) /Zarządzanie(40)/BW(80); II ST. ADM(96)/BW(160) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej(dalej: WSPiA),w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez włączenie pracodawców w doskonalenie i realizację programu kształcenia oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji zarządczych u min. 20 (16K/4M) pracowników WSPiA, dzięki wsparciu z EFS w okresie od III.2018 do XII 2021.r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.12.2021 r.

Budżet:7 906 524,45PLN w tym 7 668 524,45 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 436 osób w tym 262 kobiet i 174 mężczyzn.
 2. Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze – 20 osób w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 3. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30%.
 4. Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia- 1

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 520 osób w tym 307 kobiet i 213 mężczyzn.
 2. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 180 w tym 108 kobiet i 72 mężczyzn.
 3. Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią - 20 osób w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 4. Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 1
 5. Odsetek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 2%

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier