Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja

Zasady rekrutacji.

 

MODUŁ1:

 Termin rekrutacji: VI-IX.2018(I i II.ST); VI-IX.2019( II ST) w oparciu o uchwałę Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów. Za rekrutację odpowiada Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

ETAPY REKRUTACJI:

FORMALNE: złożenie dokumentów rekrutacyjnych w tym świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I Stopnia.

MERYTORYCZNE: uwzględniając WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA przyjęte przez Senat WSPiA. Wyjątki: laureaci centralnych olimpiad III stopnia, finaliści konkursów wskazanych w ww. uchwale, kandydaci z maturą międzynarodową. W szczególnych przypadkach z pominięciem postępowania mogą być przyjęci inni kandydaci. Komisja sporządza protokół. Dokumentacja będzie gromadzona w wersji papierowej w biurze projektów do czasu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

 

MODUŁ 2:

Komisja w składzie Koordynator, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego, Specjalista ds. rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o Regulamin naboru. Zostanie stworzona lista rankingowa.

 

ETAPY REKRUTACJI:

FORMALNE: Studenci którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry (na podst. formularza zgłaszającej się do udziału w projekcie).

 

Terminy rekrutacji:

  • III kw 2018 - 60 Uczestników proj. (dalej UP),
  • III kw.2019 - 60 UP
  • III KW.2020 - 60 UP

 

MERYTORYCZNE: wynik bilansu kompetencji studenta kwalifikujący do danej formy wsparcia. Elementy i założenia bilansu kompetencji przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),

Bilans zostanie przeprowadzony przez doradcę zawodowego zatrudnionego na uczelni.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej ( 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach proj.)

2. Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów.

 

Równa liczba pkt. kryterium rozstrzygające: wyższa średnia ocen.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier