Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

W ramach poszczególnych form wsparcia, Beneficjent zapewnia:

 • rodzaje i forma wsparcia dobierane będą adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników, co pozwala na pozyskanie przez stażystę doświadczenia zawodowego adekwatnego do realizowanej ścieżki kształcenia i efektywne wykorzystanie stażu;
 • miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia są dobrej jakości zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla uczestników projektu, a pracodawcy uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia;
 • w przypadku realizacji zajęć praktycznych w siedzibie pracodawcy, uczestnik będzie miał zapewnione miejsce do wykonywania zadań wynikających z założeń projektu, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o standardzie nie niższym niż standard przewidziany dla pracownika danej organizacji.

 

Weryfikacja nabycia przez uczestników projektu poszczególnych kompetencji na podstawie:

 • Bilansu kompetencji wzrost o min 20%,
 • Samoocena zrealizowanego (IPS), sprawozdanie z realizacji stażu,
 • Ocena opiekuna stażysty po stronie pracodawcy,
 • monitorowanie zdobytych komp. UP poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,

 

Zadanie 1.

Wysokiej jakości programy stażowe dla10 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadanie 2.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci II ROKU.

Zadanie 3.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2018/2019 - studenci II ROKU.

Zadanie 4.

Wysokiej jakości programy stażowe dla12 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadania obejmują:

 • Rekrutację uczestników,
 • Wybór jednostki przyjmującej na staż, podpisana trójstronna umowa zawierająca między innymi: prawa i obowiązki stażysty, jednostki przyjmującej, opiekuna stażysty, warunki pracy, plan stażu, sposób weryfikacji zdobytych kompetencji,
 • Ubezpieczenie stażysty,
 • Realizację programów stażowych dobranych adekwatnie do potrzeb i kwalifikacji uczestników; tygodniowy czas stażu: minimum 20h - max.40h.Liczba godzin stażu - 360. Maksymalny okres: - 16 tygodni.
 • Zapewnienie kompleksowej opieki nad stażystą przez opiekuna. Liczba godzin opieki = liczba godzin stażu. Jeden opiekun będzie opiekował się min. 10 uczestników projektu.
 • finansowanie kosztów zakwaterowania dla osób odbywających staże w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu,
 • Hospitacje staży, badania ankietowe,
 • Przyjęcie sprawozdania i rozliczenie stażu,
 • Wydanie certyfikatów,

 

Miejsce stażu ze względu na kierunek studiów:

Administracja Samorządowa (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, jednostki podległe, RIO,SKO),Centralne i terenowe organy Administracji Rządowej, podmioty gospodarcze w tym wiodące ośrodki innowacyjności w Polsce ( Parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości akademickiej), podmioty zrzeszone w Izbie Przemysłowo-Handlowej.

 

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier