Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zadanie 1:

Przygotowanie i realizacja międzynarodowych programów studiów na specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką.

Zadanie obejmuje:

1) weryfikację obowiązującego programu kształcenia na specjalności Zarządzanie Transportem - Logistyką - Spedycją pod kątem dostosowania go do wymogów współpracy międzynarodowej, której następstwem będzie :

 1. modyfikacja treści kształcenia oraz języka (z j. polskiego na j. angielski), w którym będą realizowane 3 przedmioty . Planuje się modyfikację treści i sposobu kształcenia w obszarze obejmującym temat prawa celnego UE, procedur celnych (prawo krajowe i UE) i wypracowania umiejętności wykorzystania ich w praktyce i poruszaniu się po współczesnym rynku,
 2. uzupełnienie programu studiów o minimum 4 przedmioty, które będą realizowane w języku angielskim przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej. Tematyka zajęć obejmie: globalne uwarunkowania polityki celnej, zarządzanie w handlu w przestrzeni międzynarodowej z uwzględnieniem m.in. międzynarodowego zarządzania, globalizacji i trendów w handlu, instrumentów polityki handlowej, międzynarodowych porozumień handlowych, międzynarodowego prawa celnego, opodatkowania w obrocie międzynarodowym i zagadnień dotyczących procedur celnych.

2) realizację wsparcia dla 40 studentów studiów stacjonarnych oraz 60 studentów studiów niestacjonarnych poprzez:

 1. realizację zajęć w języku angielskim w trakcie pierwszych trzech semestrów,
 2. realizację zajęć przez 3 wykładowców z zagranicy.

3) zapewnienie zakwaterowania i utrzymania 20 studentów obcokrajowców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia, tj. X.2017-VI.2018 i X.2018 - VI.2019,

4) realizację zajęć dotyczących przygotowania studenta obcokrajowca do podjęcia zatrudnienia w Polsce , które obejmować będzie:

 1. warsztaty adaptacyjne,
 2. wsparcie doradcy zawodowego.

Zadanie 2:

Realizacja międzynarodowej szkoły letniej.

Zadanie obejmuje

 1. realizację 3 tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej w IX.2017 skierowanej do 40 studentów (w tym 20 studentów obcokrajowców i 20 studentów polskich, uczestników studiów stacjonarnych),
 2. w ramach zadania studenci będą:
 1. realizować zajęcia z języka polskiego,
 2. uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych,
 3. brać udział w wyjazdach integracyjno – kulturalnych.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier